Working test

Ett working test för retriever anordnas varje år av Goldenklubben Östergötland där alla retrievers som är medlem i någon av rasklubbarna är välkomna att delta.

För att läsa mer om vad ett working test är besök SSRKs hemsida.