Working test

Ett working test för retriever anordnas varje år av Goldenklubben Östergötland där alla retrievers som är medlem i någon av rasklubbarna är välkomna att delta.

För att läsa mer om vad ett working test är besök SSRKs hemsida.

 

 

 

Working Test 2021

Med anledning av det pågående Covid-19 utbrottet har vi beslutat att ställa in årets WT-2021 i enlighet med uppmaningen från SKK och SSRK. (länk: https://ssrk.se/2020/03/16/mejl-till-ssrks-avdelningar-och-rasklubbar-atgarder-mot-spridning-av-coronaviruset/)

Ancki Strandberg
Ordförande, Goldenklubben – Östergötland