Styrelsen 2021

Ordförande:

Ancki Strandberg 
Tel: 070-8587460                                 
Mail: ordforande@ostergotlandgoldenklubben.se

Vice ordförande:

Elin Knutson Karlsson              
Tel: 070-8611998                                       
Mail: vice-ordforande@ostergotlandgoldenklubben.se                          

Kassör:

Sara Billeson Ehnsiö                             
Tel: 073-0400795                                 
Mail: kassor@ostergotlandgoldenklubben.se

Sekreterare:

Jennie Öhman                                                    
Tel: 070-9239695                                                              
Mail: sekreterare@ostergotlandgoldenklubben.se             

Jaktansvarig:

Britt-Marie Sternerud                                        
Tel: 070-5279718                                                         
Mail: jakt@ostergotlandgoldenklubben.se

Informationsansvarig:

Linnéa Vallin                           
Tel: 076-3493973                              
Mail: info@ostergotlandgoldenklubben.se

Exteriör/Utställningsansvarig:

Vakant                                                                                                                                    
Mail: exterior@ostergotlandgoldenklubben.se

Revisor:

Gunilla Hemström                              
Tel: 070-3048881                                  
Mail: revisor@ostergotlandgoldenklubben.se

Valberedningen:

Vakant                                                        
Mail: valberedningen@ostergotlandgoldenklubben.se