Samarbete

Samarbete mellan retrieverklubbarna i Östergötland

Samarbetet se ut på följande sätt just nu:

  • Kurser, föreläsningar och aktiviteter som är öppna för alla, publiceras på alla hemsidorna. Äger egna klubbens medlemmar företräde skrivs detta specifikt ut.
  • Alla betalar lika mycket och är med på samma villkor så snart man är medlem i någon av retrieverklubbarna.
  • Samträningar och föreläsningar är öppna för alla.